Make your own free website on Tripod.com
Ql}

Akida, Hamisi et al., Kamusi ya Kiswahili Sanifu, Taasisi ya Uchunguzi wa
Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar Es Salaam, Dar Es Salaam, 1981.
Ashton, E.O., Swahili Grammar, Longman, London, 1947.
Chiraghdin, Shihabuddin na Mnyampala, Mathias, Historia ya Kiswahili, Oxford
University Press, Nairobi, 1977.
Kapinga, M.C., Sarufi Maumbo ya Kiswahili Sanifu, Taasisi ya Uchunguzi wa
Kiswahili, Chuo Kikuu cha Dar Es Salaam, Dar Es Salaam, 1983.
Madan, A.C. et al., A Standard Swahili-English Dictionary, Oxford University
Press, London, 1939.
|, A Standard English-Swahili Dictionary, Oxford University Press, London,
1939.
Mbaabu, Ireri, Sarufi ya Kiswahili, Kenya Publishing & Book Marketing Co.,
Nairobi, 1985.
|, Kiswahili Lugha ya Taifa, Kenya Literature Bureau, Nairobi, 1985.
Perrott, D.V., Swahili, Teach Yourself Books, Hodder and Soughton, London, 1957.
|, Swahili Dictionary, Teach Yourself Books, Hodder and Soughton, London, 1965.