Make your own free website on Tripod.com
Africa Mashariki na Asia Mashariki
kwa Waangaliaji Wasio na Ukurasa wa Nyumbani

East Africa and East Asia for Home Page Homeless browsers
ひがしアフリカと ひがしアジア ホームページを もたない ひとの ために

Kurudi Orodhani / Back to Menu / メニューへ もどる

Country
(District)
Capital
Area Pop. GNP
p.c.
Languages
East Africa
Burundi Bujumbura 27 6124 180 Swahili, Kirundi, French etc.
Rwanda Kigali 26 8374 200 Swahili, Kinyarwanda, French etc.
Zaire (Congo) Kinshasa 2340 42684 220 Swahili, Kikongo, Kingwana, Lingala, French etc.
Uganda Kampala 241 19940 190 Luganda, Swahili, English etc.
Kenya Nairobi 580 28113 270 Luyia, Kamba, Dholuo, Kikuyu, Swahili, English etc.
Zanzibar Zanzibar 2.4 810 - Swahili
Tanzania Dar Es Salaam 884 28019 100 Taita, Swahili etc.
East Asia
Mongolia Ulan Bator 1567 2318 400 Mongolian
People's Rep. of Korea Pyeongyang 121 23048 1000 Korean
Rep. of Korea Seoul 99 44056 7670 Korean
Tibet Lhasa 1200 2000 - Tibetan, Chinese
Xinjiang Uigur Urumchi 1600 16114 - Uigur, Chinese
Macao Macao 0.016 497 - Kantonese, Chinese
Hong Kong Victoria 1.04 6305 - Kantonese, Chinese
Taiwan Taipei 36 20949 10820 Chinese
Peple's Rep. of China Beijing 9597 1196360 490 Uigur, Mongolian, Korean, Tibetan, Chinese etc.
Okinawa (Ryuukyuu) Naha 2.3 1240 - Yaeyama, Ryuukyuu
Japan Toukyou 378 124536 31450 Ainu, Yaeyama, Ryuukyuu, Japanese
Matokeo yaliyoandikwa hapa ni majina ya nchi au mahali, mji mkuu, uwezo [1000 km2], jumla ya watu [1000], GNP, yaani idadi ya tengenezo la taifa kwa mtu mmoja [US$], lugha zinazotumiwa katika Afrika Mashariki na Asia Mashariki. Idadi za jumla zinatokana na "Sekai Kokusei Zue '95, '96" (Yano Kouta Kinenkai, 1995, Toukyou). Songa mouse yako juu ya baadhi ya majina ya nchi.

Here are some statistic data (the name of country or district, capital, area [1000 km2], population [1000], GNP i.e. gross national product per capita [US$], lanugages used) about East Africa and East Asia. The statistics mainly from "Sekai Kokusei Zue '95, '96" (Yano Kouta Kinenkai, 1995, Toukyou). Click some countries to refer more about them.

ここに しめすのは ひがしアフリカと ひがしアジアの とうけいしりょう(くに または ちいきの なまえ、しゅと、めんせき [1000 km2]、じんこう [1000にん]、ひとりあたりの GNP、こくみん そうせいさん [アメリカドル]、つかわれている げんご)です。しりょうは、 「せかい こくせい ずえ '95、'96」(やの こうた きねんかい、1995、とうきょう)から おもに とってます。いくつかの くにを マウスクリックすると さらに くわしい しりょうへ リンクします。


Kurudi Orodhani / Back to Menu / メニューへ もどる

by NH, 10/31/97 Kawasaki