Make your own free website on Tripod.com

Kuhusu Kurasani za Kiafrika

kwa Wasafiri wa Ukurasa wa Home Page Homeless

kurudi Orodhani

Kuhusu Kusema
Africa Online Kuhusu nchi zote za Bara Afrika.
Timegate The Zanzibar Network Mawasiliano wa Unguja kwa wanaotaka kujua na kusafiri Unguja.
Ismail Mohamed Ismail Network Ukurasa wa Kijana Mwunguja, rafiki yangu sasa anayekaa Nairobi.
ZanzibarNet (Zanzibar Travel Network) Mawasiliano kwa Wasafiri katika Unguja yapatikana.
Ikiwa una ukurasa wa nyumbani wa Internet, nijulishe anwani yako. Niruhusu nitawajulisha wasafiri wa Internet anwani yako kupelekea ukurasani wako wakiangalia ukurasani huu. Na ingia anwani yangu pia katika ukurasani wako ili kukaribishia waangaliaji waje ukurasani wangu.

by NH, 10/31/97 Kawasaki