Home Page Homeless International
Ukurasa wa NH
kwa Afrika Mashariki

NH's Home Page for East Africa
NHの ひがしアフリカの ページ


Karibu kwa Ukurasa Nyumbani Wangu
Ilitengenezwa tarehe 3/31/98

Karibu kwa Ukurasa Nyumbani wa Internet kwa Afrika Mashariki. Hii ni mojawapo ya Kurasa za Home Page Homeless International iliyotengenezwa na NH kutoka Kawasaki, Ujapani. Ningependa kusomesha watu wowote ulimwenguni. Kwa hivyo niliandika maneno haya kwa lugha tatu, Kiswahili, Kiingereza na Kijapani. Ukurasa huu umewekwa katika www.tripod.com. Pata Ukurasa wa Nyumbani Bure. Nawashukuru sana hali wamenipa mahali hapa kuweka ukurasa wangu.
Ukurasa huu unaungana na Yahoo Japan! Yahoo!. Ni lazima kuangalia kwa Microsoft Internet Explorer 4.0 . Kuangalia kwa nyingine kutadhuru kuonyesha. Herufi za Kijapani zapatikana katika Microsoft Global IME 5.01 for Japanese au Microsoft Internet Explorer Global IME 5.01 for Windows95 & NT ukisoma maandishi ya Kijapani.
Jumla ya Wageni:

Kurudi Ukurasa Msingi Back to Main Page メインページへ もどる
Orodha ya Kurasa Zangu Contents of my Pages ページ あんない
Karibu Afrika Mashariki Welcome to East Africa ひがしアフリカへ ようこそ
Idadi ya Jumla Statistic Data とうけい しりょう
Afrika Mashariki na Ujapani East Africa & Japan ひがしアフリカと にほん

Welcome to the Internet Home Page for East Afrika. This is one of the Pages of Home Page Homeless International presented by NH from Kawasaki, Japan. I'd like to have my pages read all over the world. That's why I wrote this page in multiple languages, Swahili, English and Japanese. This page is hosted by . Get your own Free Home Page. Many thanks to them for providing me this site.
This page is linked by Yahoo Japan! Yahoo!. You must view this page thru Microsoft Internet Explorer 4.0 . Presentation can be deformed by other browsers. Japanese fonts are available at Microsoft Global IME 5.01 for Japanese or Microsoft Internet Explorer Global IME 5.01 for Windows95 & NT when you read articles written in Japanese.

ひがしアフリカの ホームページへの アクセス ありがとう。ここは かわさきはつ NHのホームページ Home Page Homeless Internationalのなかの ひとつです。せかいじゅうの ひとによんでもらうため スワヒリご、えいご、にほんごの みっつの ことばで かいてあります。このホームページは www.tripod.comに おかれています。むりょうホームページをどうぞ。この サイトを ていきょうしてくれたことに かんしゃします。
このページは Yahoo Japan! Yahoo!から リンクが はられています。かならず Microsoft Internet Explorer 4.0 で みてください。ほかの ブラウザでは ただしく ひょうじされません。にほんごの きじを よむときは、にほんごの フォントが Microsoft Global IME 5.01 for Japanese または Microsoft Internet Explorer Global IME 5.01 for Windows95 & NT で てに はいります。

Visitors ほうもんしゃ すう :

Kiswahili Rahisi Simple Swahili やさしい スワヒリご
Kijapani Rahisi Simple Japanese やさしい にほんご
Maswali ya Kijapani Quiz on Japanese にほんごの もんだい
Kompyuta na Internet Computer and Internet コンピュータと インターネット
Kuenda kwa Kuhusu Reference Links かんれん リンク

©NH, Kawasaki 1998